Dự án kêu gọi vốn

Dự án đầu tư Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, xây dựng nhà máy chế biến dược liệu thực nghiệm - Tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư: CTY CP Châu Ngọc Tây Bắc Địa điểm: Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?