Tư vấn dự án

Dự án Nông nghiệp công nghệ cáo kết hợp vận hành lưới điện mặt trời - Azura Farm

Địa điểm: Tỉnh KonTum

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?