Tư vấn dự án

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung

Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gạch Không Nung Phát Đạt

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?