Tư vấn dự án

Trang trại chăn nuôi bò thịt Nông Cống tỉnh Thanh Hóa

Địa điểm: Huyện Nông Cống, Thanh Hóa Chủ đầu tư: CTY CP Ferocrom

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?