Hoạt động nội bộ: Dự Án Việt và Nhân Viên

Hoạt động gắn kết của nhân viên cùng Dự Án Việt tháng 8 và tháng 9/2018 sau khi hoàn thành nhiều dự án và kí mới các hợp đồng tư vấn cùng khách hàng.   

CTY Dự Án Việt tổ chức Du lịch hè 2018 tại Singapore và Malaysia từ 21/06/2018 đến 25/06/2018 cho toàn thể nhân viên công ty.


Tập thể công ty chụp ảnh lưu niệm tại Malaysia


Tập thể công ty chụp ảnh lưu niệm tại SingaporeHoạt động của công ty cùng toàn thể nhân viên qua các thời kỳ: