DTM Cấp sở | Quyết định phê duyệt DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise"